Zdroje obsahu

Ne všechen obsah, který na tomto webu vidíte, je náš vlastní. Všechny fotografie a ikony používáme se souhlasem autorů v mezích licence CC BY-SA 3.0.

Fotografie a ikony

Psaný obsah

Při první verzi webu jsme vycházeli z již existujících webových stránek bazénu a z jeho wiki. Jejich autor odvedl vynikající práci a patří mu velký dík.